Hebben wij een innovatief en creatief klimaat?

Alle organisaties die wij spreken willen graag innoveren, of vinden op zijn minst dat zij moeten innoveren. Helaas leidt dat innoveren lang niet altijd tot wat het gewenste resultaat zou moeten zijn: waarde creëren voor de klant. Daar zijn allerlei mogelijk oorzaken voor, en de gevolgen van niet, of niet volledig, gelukte innovaties mogen niet worden onderschat. Die lopen van gefrustreerde medewerkers tot verlies van klanten en omzet, en zelfs tot volledig van de markt verdwijnen van bedrijven.

Wil je graag weten hoe goed jouw organisatie is toegerust om succesvol te innoveren? Stel jezelf eens een paar vragen, bijvoorbeeld de 10 die hieronder staan. Voor het gemak hebben we er beweringen van gemaakt. Op een schaal van 1-10, in welke mate herken je hierin jouw organisatie?

  1. Onze organisatie heeft een heldere visie en ambitie om creativiteit te stimuleren, mogelijk te maken en om te zetten in waardevolle vernieuwingen.
  2. Het management biedt iedereen de ruimte en stimuleert het ontstaan van nieuwe ideeën en oplossingen.
  3. Bij al onze innovatieve activiteiten is de drijfveer van onze klant altijd leidend.
  4. Het management is open in haar communicatie naar medewerkers over de strategische vraagstukken waar de onderneming mee worstelt.
  5. Het is de medewerkers helder en duidelijk wat de verwachtingen zijn die het management heeft t.a.v. creatief gedrag.
  6. Het is voor onze organisatie de gewoonste zaak van de wereld om kennis te delen over klantbehoeften, experimentele projecten, verbeteringen en nieuwe trends.
  7. In ons creatieve proces betrekken we mensen uit verschillende afdelingen, met diverse meningen, denkstijlen en ervaringen.
  8. Medewerkers beschikken over autonomie om initiatieven en ideeën op te pakken en verder te ontwikkelen. Ze worden niet belemmerd door onnodige regels.
  9. We beschikken over een vaste werkwijze, heldere verantwoordelijkheden en voldoende middelen en hulpmiddelen om kansrijke ideeën te selecteren, te verfijnen, te beoordelen, te testen en te implementeren.
  10. Onze klanten worden altijd direct betrokken bij innovatieve projecten.

Begint er al iets te borrelen? Krijg je al ideeën? Vraag een paar collega’s hier ook eens over na te denken. Bespreek het met elkaar, wees kritisch en stel elkaar hier en daar eens de vraag “Waar blijkt dat uit?”

Share

Paul Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *